Benchmarking and validation of IR signature programs: SensorVision, CameoSim and RadThermIR

Författare:

 • Hermansson Patrik
 • Hjelm Annica
 • Lindell Roland
 • Nelsson Claes
 • Persson Andreas
 • Sjökvist Stefan
 • Winzell Thomas

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0952--SE

Sidor: 46

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • CameoSim
 • IR
 • modellering
 • panel
 • RadThermIR
 • SensorVision
 • signatur
 • simulering
 • Thermovision
 • validering
 • CameoSim
 • IR
 • modelling
 • panel
 • RadThermIR
 • SensorVision
 • signature
 • simulation
 • Thermovision
 • validation

Sammanfattning

Datorprogram för prediktion av optisk signatur hos mål i bakgrund är värdefulla verktyg för flera tillämpningar, t.ex. koncepstudier av nya plattformar, nya ytbeläggningar, värdering av ny sensorteknologi och taktikutveckling. Den här rapporten redovisar en validering av tre kommersiella program för prediktion av optisk signatur som finns vid F0I: SensorVision, CameoSim och RadThermIR. Som mål användes två plana paneler med olika emissivitet, den ena nära ett och den andra ca 0,5. Panelsignaturen mättes under en 24-timmarsperiod och radiansdata från panelerna registrerades så väl som kompletterande väder- och temperaturdata. Alla tre simuleringsprogrammen användes för att prediktera radiansen och kontakttemperaturen hos panelerna. Simuleringsresultaten jämfördes med mätresultaten och uppvisade stor överensstämmelse. Några avvikelser observerades och de analyseras och diskuteras i rapporten. Den största avvikelsen mellan mätningarna och simuleringarna är med största sannolikhet relaterade till väderparametrar såsom vindhastighet, vindriktning, molnighet, mm. Generellt sett var den lågemissiva panelen svårare att prediktera än färgpanelen och MWIR var svårare än LWIR. Arbetet gav värdefull erfarenhet av användningen av programmen.