Mono- och bistatisk radarmätning med FOIs nya mätbåge

Författare:

 • Zdansky Erik
 • Gustafsson Nils
 • Rahm Jonas

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1011--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • RCS
 • radarmålarea
 • radarreflektivitet
 • markmålarea
 • bistatisk
 • radarmätning
 • mätmetodik
 • markspridning
 • ISAR
 • skalmodellmätning
 • T72
 • T-72
 • NBF
 • nätverksbaserat försvar
 • BRDF
 • radar cross section
 • radar reflectivity
 • bistatic
 • radar measurements
 • measurement methodology
 • ground scattering
 • scale model measurements
 • network based defence
 • NBD

Sammanfattning

En mätbåge för bistatiska radarmätningar har byggts och provats. Bågen tjänar följande syften: 1) Mätningar av bistatiska markegenskaper för beräkning och värdering av mono- och bistatiska radarsignaturer. 2) Bistatiska mätningar på skalmodeller kan ge ett värdefullt underlag för dimensionering och utveckling av multistatiska radarer för ett nätverksbaserat försvar (NBF). 3) Mätning av bistatiska signaturer för beräkning och anpassning av fordon och fartyg för att möta ett bi- eller multistatiskt hot. 4) Bågen kan även användas för t.ex. optiska mätningar av t.ex. BRDF. Bågens radie är 3,5 m. Resultat från mätningar vid 6-16 GHz i HH-polarisation mot en metalliserad stridsvagnsmodell i skala 1:48 redovisas. Detta motsvarar fullskalemätningar vid 125-333 MHz. Bågen ska senare användas till bl.a. mätningar på markprover. Avsikten med dessa inledande mätningar har varit att pröva mätsystemet, utveckla metodiken och identifiera ev åtgärdsbehov. Nolldopplerfiltrering har med utmärkt resultat prövats, men identifiering och reduktion av bakgrundssignaler genom fysiska åtgärder och bakgrundssubtraktion bör prioriteras för att sänka bakgrundsnivån. De teoretiska förutsättningarna för ISAR-avbildning vid högre depressionsvinklar och bistatisk geometri måste granskas och nya verktyg ev. tas fram.