FoRMA 2003 Nätverksanalyser

Författare:

 • Lindberg Mats
 • Thorén Patrik

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1038--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Nätverk
 • spel
 • tjänster
 • PerP-spel
 • NBF
 • informationsfusion
 • network
 • game
 • services
 • long range planning
 • NCW
 • information fusion

Sammanfattning

FoRMA Nätverk har under 2003 deltagit i Perspektivplaneringsspelen (PerP-spelen) vid två tillfällen: v 23 och v 37. Syftet med deltagandet var att identifiera krav på Nätverket ställda under spelen. På grund av att spelen inte fokuserat på nätverksfrågor blev ansatsen att försöka beskriva spelscenariots struktur och koppla denna till en informationsutbytesstruktur. Vi använde denna metod för att belysa spelstrukturerna på några av de spelade situationerna. Det identifierades också ett antal uttalade behov. Dessa har vi i rapporten översatt till Ledningsstöds- och Omvärldsuppfattnings-tjänster. Vi finner att PerP-spelen bör modifieras för att kunna lyfta fram nätverksfrågor. Vi tror inte det är tillräckligt att klä på "vanliga" spel med nätverksaspekter i och med att det framtida försvaret kommer att skilja sig i grunden från dagens och gårdagens struktur. Därför rekommenderar vi att större vikt måste läggas på planering av spelen så att mer detaljerade operativa krav på Nätverket kan analyseras.