Åskådliggörande av olika signalmiljöer baserat på avancerade kommunikationsmodeller med realistisk återgivning

Författare:

 • Appleby Niclas
 • Johansson Erika
 • Forslund Fredrik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1308--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • kommunikation
 • telekrig
 • vågutbredning
 • VoIP
 • HLA
 • communication
 • electronic warefare
 • wave propagation
 • VoIP
 • HLA

Sammanfattning

Då framgångarna på det moderna slagfältet är starkt beroende av informationsöverföring mellan olika enheter, är förmågan att bemöta och kunna utföra telekrig inom kommunikationsområdet av yttersta vikt. För att öka kunskapen om telekrig, bland militär personal, är det viktigt att ha tillgång till ett väl fungerande verktyg för teknikutveckling och utbildning av vilka konsekvenser som kommer som följd av olika uppträdanden. Det arbete som beskrivs i denna rapport består i framtagandet av ett sådant verktyg. Den utvecklade kommunikationsmodulen har telekrigfunktionalitet och kan utföra simuleringar mellan flera användare i ett datornätverk. Kommunikationen och störning av densamma sker i realtid via datanätverket. Telekrigets effekter på analog och digital radiokommunikation presenteras för användaren på ett pedagogiskt sätt. Sända röstmeddelanden spelas upp i mottagarens högtalare med mer eller mindre brus och textmeddelanden visas på skärmen med mer eller mindre antal förstörda tecken. Inga djupare förkunskaper krävs således av användaren för att tillgodogöra sig resultaten från simuleringarna. Vidare använder kommunikationsmodulen ett HLA-nätverk, vilket gör att den enkelt kan återanvändas i olika simuleringsmiljöer. Vid utvecklandet av denna kommunikationsmodul har det även gjorts en hel del anpassningar av befintliga beräkningsmodeller som tidigare använts i telekrigvärderingsverktyget Freke-Tavast. Dessa anpassningar innefattar uppsnabbning av beräkningshastigheten för att kunna möta kraven på kommunikation och störning i nära realtid.