QWIP/MASP-systemet: Målspelsarkitektur för fältförsök med rörliga markmål

Författare:

 • Almqvist Marcus
 • Andersson Veronika
 • Björling Robin
 • Frisk Josefin
 • Johansson Ann-Catrin
 • Nordström Lisa
 • Persson Lotta
 • Skoglar Per
 • Ulvklo Morgan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1333--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • målspel
 • positionsestimering
 • orienteringsestimering
 • realtidsdistribution
 • Kalmanfilter
 • markmål
 • GPS
 • GSM/GPRS
 • QWIP/MASP
 • ground targets
 • position estimation
 • orientation estimation
 • real-time distribution
 • Kalman filter

Sammanfattning

Rapporten beskriver inledande utveckling av ett skalbart system för kontroll av målspel vid fältförsök som innefattar flera rörliga markmål. Systemet har utvecklats i samverkan med Linköpings Universitet. Estimering av markfordonens koordinater sker via Kalmanfiltrering av GPS-data och realtidsdistribution till styrbara sensorsystem sker via GSM/GPRS. Även postprocessning för estimering av markfordon attitydvinklar berörs via mer avancerade filtreringstekniker. Då utnyttjas fasskillnaden mellan GPS-signalernas bärvågor från tre GPS-antenner monterade i en fast geometri på ett fordon. Avsikten med systemet är att på ett smidigt sätt kunna hantera fältförsök som innefattar ett större antal markfordon som skall registreras av flera styrbara sensorsystem. Dessutom beräknas målens positioner och deras attitydvinklar för att bl.a. utgöra referensunderlag vid validering av ATR-algoritmer (automatic target recognition). De preliminära resultaten för filtrering och distribution av målens koordinater är uppmuntrande och systemet kan uppskattningsvis hantera hundratalet fordon givet att fördröjningen som uppstår i GPRS-kommunikationen inte är för hög för det aktuella sensorsystemet. Det anskaffade systemet kan idag hantera fem rörliga mål. De preliminära resultaten från postprocessning av fordons attitydvinklar ger goda resultat vid simulerade GPS-data. Däremot måste mer tid läggas på förbearbetning av antalet lösningsförslag då reella GPS-data nyttjas eftersom prestanda inte motsvarar de förväntade.