Reserapport Nato Assessors Training Course, Ninisalo, Finland

Författare:

 • Wallén Mattias

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1348--SE

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Nato
 • värdering
 • interoperabilitet
 • OCC
 • PfP
 • Parp
 • MTI
 • assessment
 • evaluation
 • interoperability
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Denna rapport redovisar kortfattat erfarenheter från utbildningen i Nato:s värderingsmekanism för interoperabilitet Operational Capabilities Concept Assessment and Feelback, Assessors Training Course (OCC A&F, ATC) som genomfördes i juni 2003 i Niinisalo, Finland. Målsättningen med kursen var att deltagarna skall kunna delta i en tillfälligt sammansatt grupp som tillsammans med Nato värderar interoperabiliten hos icke Nato länders förband. Rapporten redovisar även översiktligt arbetsgången vid en värdering. Den viktigaste erfarenheten är att ett förbands interoperabilitet skall bedömas utifrån ett Nato perspektiv och inte utifrån ett svenskt Försvarsmakts perspektiv. Detta görs enklast omman funderar på vad en Nato överordnad eller sidordnad förbandschef skulle kunna förvänta sig att det svenska förbandet skall klara av i normalfallet. Detta kommer att skilja sig mycket mellan olika typer av förband och mellan olika förbandsstorlekar. Det kan till exempel till och med ställas högre krav på interoperabilitet på små förband än på större sammansatta förband som armébrigader.