Inledande studie Sensorer för urban miljö. (H-bilaga FOI-RH--0372--SE)

Författare:

 • Svensson Lage
 • Ahlberg Jörgen
 • Axelsson Dan
 • Habberstad Hans
 • Jonsson Nils-Uno
 • Jänis Anna
 • Kariis Hans
 • Kjellgren Jan
 • Murdin Daniel
 • Nilsson Stefan
 • Svedin Jan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1420--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • sensorer
 • bebyggelse
 • radar
 • elektrooptik
 • akustik
 • terrorism
 • internationell verksamhet
 • övervakning
 • väpnad strid
 • sensors
 • electrooptics
 • acoustic
 • international operations
 • urban terrain
 • surveillance
 • terrorism armed combat

Sammanfattning

Den urbana miljön är viktig att kunna hantera ur ett brett perspektiv från övervakning liknande den situation vi har i samhället idag och hela vägen till den väpnade striden. Vi har arbetat med två scenarier varav det ena kallas Övervakningssituation och det andra Väpnad strid med bataljon. Ur dessa scenarier har vi valt ut 16 typsituationer som vi kopplat sensorerna till. Vi har tagit fram 58 spelkort som visar på olika sensorer och andra system som är lämpliga för den urbana miljön. Det har startats en hel del forskning på senare år med inriktning på den urbana miljön. Många sensorsystem kan klara detektion men för klassificering och framför allt identifiering finns det fortfarande stora frågetecken. Här finns det många system som verkar lovande. Det krävs dock forskning både på sensorer och på databehandling. Analysen av de olika sensorteknologier visar på en hel del intressanta forskningsområden. Krav på snabb och säker informationen ställer stora krav på automatisk datahantering. I slutändan måste beslutsfattare från lägsta soldatnivå till höga chefer ha det stöd som olika situationer kräver.