UV-minspaning och -röjning - slutrapport

Författare:

 • Karasalo Ilkka
 • Lindqvist Peter
 • Morén Per
 • Olsson Andreas
 • Staaf Örjan
 • Ström Paul
 • Söderberg Per

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1451--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Sjöminor
 • sjömindetektion
 • sonar
 • akustiska spridningsmodeller
 • metalldetektor
 • lidar
 • minförstöring
 • seamines
 • seamine detection
 • sonar
 • acoustic scattering models
 • metal detector
 • lidar
 • mine disposal

Sammanfattning

Projektet UV-minspaning och -röjning har genomförts under tiden 2002-2004. I projektet har fyra teknikområden behandlats, hydroakustiska, elektromagnetiska och optiska metoder för minsökning samt metoder för minförstöring. Inom det hydroakustiska området har ny utrustning och nya beräkningsalgoritmer för minklassificering utvecklats. Utrustning och beräkningsmetoder har demonstrerats i ett fältförsök på Möja Söderfjärd där en delvis begravd låda utgjorde mätobjekt. Inom den elektromagnetiska delen, som innefattar bevakning av området för metall- och mindetektorer, har en utredning avseende aktiva elektromagnetiska metoder för mindetektion gjorts. Den optiska delen avser minspaning och -sökning med hjälp av olika lasertekniker där lasern används som ljuskälla för dels flygburen laser, dels i olika typer av undervattenskameror. Slutligen innehåller rapporten ett avsnitt om minförstöring där syftet är att genom beräkningar och försök utveckla tekniken med riktad sprängverkan (RSV) för att destruera sjöminor.