Generell trafikmodell för datafusion i trådlösa marksensornät

Författare:

  • Farman Linda
  • Sterner Ulf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1470--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • marksensornät
  • trafikmodell
  • sensordatafusion
  • sensor networks
  • traffic model
  • sensor data fusion

Sammanfattning

För att kunna designa ett lämpligt kommunikationssystem för marksensornät är det viktigt att känna till hur trafiken som sensorerna och datafusionsystemet genererar ser ut. För forskning inom sensornät är det därför värdefullt att ha en realistisk trafikmodell för utvärdering av olika protokoll. Syftet med rapporten är att beskriva en generell trafikmodell för datafusion i marksensornät som återspeglar dataflöden i nätet. För att göra detta används data från marksensornätsdemonstratorn som utvecklats inom projektet Interaktiva Adaptiva Marksensonät (IAM). Datafusionsystemet är tänkt att bestå av ett antal funktioner för att bl. a. kunna följa och klassificera ett objekt samt möjliggöra så att användaren av nätet kan hämta ut informationen. Dessa funktioner skapar olika dataflöden i nätet med olika kommunikationsbehov. Det är dessa flöden, med t ex varierande datamängd, som utgör trafikmodellen för datafusion i sensornät.