Internationella erfarenheter från medverkan i utvecklingen av icke dödande vapen.- Slutrapport, Vapensystem för Graderad Verkan

Författare:

 • Sundberg Ulf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1478--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • databas
 • effektvärdering
 • EWG-NLW
 • Icke dödande vapen
 • legalitet
 • NATO
 • database
 • effectiveness
 • legality
 • non-lethal weapons
 • Weapons and Protection
 • Vapen och skydd

Sammanfattning

Rapporten avser att ge underlag för beslut i syfte att öka förmågan och interoperabiliteten vid nationens utlandsstyrkor. Genom att medverka internationellt, bl.a. i aktuella NATO-studier, har kunskap erhållits, som troligen inte kunnat byggas upp nationellt. Det syns råda en samsyn, att insats av IDV inte bara är en fråga om tillförsel av teknik utan, att den måste präglas av en helhetssyn. En känd och förankrad policy är grunden för rätt utbildning och träning samt vidare utveckling av tillämpbara tekniker. Att agera med syfte att använda minsta nödvändiga våld är en process som förutsätter en riktig attityd. IDV som medel för anti-terrorist bekämpning prioriteras högt. Ballistiska teknologier anses inte tillräckligt diskriminerande eller precisa, för at med säkerhet kunna förutsäga verkan. Utvecklingen inriktas, främst i USA och GE, mot precisionsöverlägsna och efter målens konstitution, doserbara RF utrustningar. Därför söker man efter nya teknologier. en legal process måste fortleva liksom en allmän debatt, som en förutsättning för allmänhetens acceptans av mål och medel. För att minska riskerna saknas till del tillförlitliga data beträffande verkan på människan. FOI kan bidra med försök och värderingar och medverka till en internationell databas, enligt HFM-073 förslag.