FoRMA Doktrin - Erfarenheter från internationella militära operationer under det senaste decenniet

Författare:

  • Björnström Lotta

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1482--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • erfarenheter
  • Irakkriget
  • doktrin
  • Lessons Learned
  • Iraq war
  • doctrine

Sammanfattning

I rapporten presenteras en bred sammanställning och analys av de erfarenheter och slutsatser som i huvudsak USA, Storbritannien och Australien har redovisat från några av det senaste decenniets större militära operationer. Ett tydligt fokus ligger på den senaste Irak-operationen. Trots koalitionens totala övermakt och det faktum att man därför skall vara försiktig med att dra slutsatser enbart baserat på denna operation, har en hel del intressanta utvecklingstrender bekräftats och lärdomar har dragits som även är av stort intresse för Försvarsmakten. Erfarenheter relaterade till expeditionsinsatser, koalitionsoperationer, asymmetriska konflikter i urban miljö och teknikutveckling analyseras. Den breda sammanställningen har kompletterats med mer detaljerad information där så bedömts intressant. Slutsatserna tar bl.a. upp "snabbinköpsprocess", strategiska transporter, doktrinär och teknisk interoperabilitet, "3-block-war", Militära operationer i urban terräng (MOUT) och digitalisering.