IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv

Författare:

 • Barck-Holst Svante
 • Christiansson Henrik
 • Vidström Arne

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1528--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • IP-telefoni
 • sårbarhet
 • konsekvenser
 • samhälle
 • scenarier
 • IT-säkerhet
 • reservkraft
 • kris
 • VolP
 • vulnerability
 • consequences
 • scenarios
 • information security
 • power reserve
 • crisis

Sammanfattning

Denna rapport redovisar resultatet av en utredning för Post & Telestyrelsen i vilken IP-telefoni studeras ur ett sårbarhetsanalys av IP-telefoni och därur identifiera vilka eventuella konsekvenser en övergång till IP-telefoni kan få för samhället. Ett syfte har även varit att identifiera frågeställningar inom området som kräver fortsatt bevakning eller utredning. Inom studien har i huvudsak tre områden behandlats reservkraft, IT-säkerhet och nödsamtal. Den traditionella fasta kretskopplade telefonin har varit väl utrustad med reservkraft och har därför i stora delar fungerat även vid elavbrott. IP-telefoni är dock sårbarare för avbrott i strömförsörjningen. IP-telefoni kan ses som en tjänst bland andra i datanäten. Med detta följer även att IP-telefoni är exponerat för IT-hot på samma sätt.Ett sätt att skydda IP-telefonitrafiken är at logiskt separera den från annan datatrafik i näten. Alla IP-telefonitjänster erbjuder inte nödsamtal och lokalisering av nödsamtal är ibland problematiskt. I rapporten redovisas tre scenarier som syftar till att konkretisera möjliga konsekvenser för samhället vid övergång till IP-telefoni.