Inverkan av grundläggande plåt- och projektilparametrar på rörliga plåtars skyddsförmåga

Författare:

 • Lidén Ewa
 • Andersson Olof
 • Tjernberg Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1607--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Sneda plåtar
 • reaktivt pansar
 • sensoraktiverat skydd
 • bekämpningsmekanismer
 • KE-projektiler
 • pilprojektiler
 • omvända skjutförsök
 • olique plates
 • reactive armour
 • active armour
 • hard-kill komponents
 • KE-projectiles
 • long rod projectiles
 • reverse impact

Sammanfattning

Dynamiska tilläggsskydd är avsedda att störa hotstridsdelen innan denna träffar grundpansaret och kommer att bli en vanligt förekommande skyddskomponent i framtida pansarskydd. En vanlig hard-kill-del i sådana system är en rörlig störplåt. Målsättningen med en nu pågående studie är att bygga upp en grundläggande förståelse för hur en sådan störplåt snedställer, deformerar och/eller slår sönder en pilprojektil och utreda hur olika projektil- och plåtparametrar inverkar. I arbetet har ingått att utveckla en lämplig försöksmetod och en utvärderingsmetodik med vars hjälp resultaten från försöken kan kvantifieras. Förutom experiment har även kontinuumdynamiska simuleringar genomförts. I denna rapport redovisas försöksmetoden och utvärderingsmetodiken samt inverkan av längd kaliberförhållande på projektilen och vinkel och hastighet på störplåten.