Hagforsobservatoriet, seismologisk verksamhet

Författare:

 • Nedgård Ingvar

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1651--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Seismologi
 • Hagforsobservatoriet
 • kärnladdningsexplosion
 • nedrustning
 • provuppföljning
 • seismology
 • Hagfors Observatory
 • nuclear explosion
 • disarmament
 • monitoring

Sammanfattning

Rapporten ger först en kort introduktion om den historiska bakgrunden till kärnvapenupprustningen, följt av ett kapitel om nedrustningsförhandlingar, viktiga avtal och en kort presentation av tre kvinnor, som spelat en framträdande roll för Sveriges engagemang i nedrustningsfrågor. Nästa kapitel behandlar det första landsomfattande nätet av seismografstationer i Sverige, den första perioden av sprängförsök och provuppföljningsverksamhet vid FOA. Möjligheten att övervaka kärnvapenprov med hjälp av seismiska metoder var och är fortfarande av stor vikt. Här beskrivs projekteringen för en svensk seismologisk multipelstation (arraystation). I kapitlet "Uppbyggnad och invigning av Hagforsobservatoriet" beskrivs hur statsrådet Alva Myrdal invigde Hagfors seismologiska multipelstation i maj 1969. Här finns också information om stationens instrumentella utrustning. Ett kapitel behandlar seismologiska bulletiner, telexmeddelanden och annan information som producerades i Hagfors och vid det Nationella Datacentret i Stockholm. Hagforsobservatoriet och dess utveckling beskrivs efter invigningen 1969, efter automatiseringen 1983 och uppbyggnaden av den nya certifierade mätstationen som påbörjades efter beslut i december år 2000. Den nya Hagfors stationen certifierades den 17 december 2002. En del med Hagforsobservatoriet sammanhängande seismologisk verksamhet (prospektering av naturresurser, kärnkraftsäkerhet, spaning i fält mm.) berörs också och mer detaljer om dessa verksamheter finns tillgängliga i refererade rapporter.