Penetration in concrete for projectiles with L/D-9

Författare:

 • Hansson Håkan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1659--SE

Sidor: 124

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Betong
 • HPC
 • armering
 • penetration
 • experiment
 • concrete
 • HPC
 • reinforcement
 • penetration
 • non-normal impacts
 • experiments

Sammanfattning

Penetrationsdjupet för penetrerande bomber har ökat de senaste åren i och med introduktionen av penetratorer med ett förhållande mellan längd och diameter (L/D) på upp till 10. Den här typen av vapen är främst avsedda för att slå ut fortifikatoriska skydd, t ex undermarksanläggningar. Modellförsök med projektiler mot betongmål redovisas i rapporten, dessa modellprojektiler med L/D förhållande på ca nio är framtagna vid FOI. Vid försöken användes tre typer av betong, dels standardbetong men även två typer av högpresterande betong (HPC). Kraftigt armerade mål av standardbetong studerades också vid försöken. Vid försöken studerades både genomslag av mål med registrering av utgångshastighet och penetrationsdjup i betongmål utan genomslag. Försöken genomfördes vid de nominella anslagshastigheterna 420 och 460 m/s, samt för anslagsvinklarna 90° och 60°. Försöken genomfördes för att erhålla data för jämförelse med empiriska formler och numeriska modeller. Försöken med vinkelrätt anslag i målet är jämförda med en empirisk modell för uppskattning av penetrationsdjupet i betongmål.