Simulering för värdering av målsökare med multisensorteknik

Författare:

 • Karlsson Mikael
 • Näsström Fredrik
 • Karlholm Jörgen

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1663--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multisensorteknik
 • målsökare
 • datafusion
 • IR
 • radar
 • mm-våg
 • störning
 • simulering
 • värdering
 • multisensor technology
 • missile seeker
 • data fusion
 • IR
 • radar
 • mm-wave
 • countermeasures
 • simulation
 • assessment

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur två multisensormålsökarkoncept av UCAV-typ för markmålsbekämpning kommer att kunna värderas genom simulering i syntetiska omgivningar. Både radar och IR signaturer kommer att utnyttjas. Scenarier är hämtade ur Försvarsmaktens "Framtida markmålsbekämpning" och ur dessa har ett antal typsituationer identifierats. Dessa kommer att användas vid simuleringarna eftersom det är alltför beräkningstungt att göra en simulering av ett helt scenario. För radarsimuleringar kommer programpaket, Specray EM, att användas. IR-simuleringarna kommer att utnyttja SceneServer och till viss del även Cameo-Sim och RadTherm. Högupplösta cad-modeller kommer att användas som målmodeller för både radar och IR. Störvärdering kommer att göras tillsammans med ett annat FM-projekt. I rapporten beskrivs hur programpaketen kan utnyttjas vid simuleringarna, vad som kan simuleras och vilket resultat som kan förväntas uppnås.