Perspektiv på tilltro i multinationella operationer

Författare:

 • Strömberg Dan
 • Pettersson Göran
 • Svenmarck Peter
 • Thurén Ronny

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1712--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • tilltro
 • internationella operationer
 • NATO
 • KFOR
 • EBO
 • KBD
 • Kosovo
 • trust multinational operations

Sammanfattning

Försvarsmaktens ökande deltagande i internationella insatser som t.ex. EU:s "battle groups" förutsätter ett snabbt och effektivt samarbete med militär och civil personal från andra länder och kulturer. För att samarbetet ska fungera är det bl.a. viktigt att ha rätt anpassad tilltro till samarbetspartners och den multinationella organisationen, trots olika modersmål, uttryckssätt, attityder och värderingar. Här presenteras ett antal perspektiv på dessa frågor. o Tilltro inom civila multinationella organisationer, främst företag, har studerats intensivt; här görs en sammanfattning om frågor av potentiellt viktig art för försvarsmakten. o Försvarsmakten har beslutat att anpassa sin teknik och verksamhet till operationskoncept och standarder i NATO. Rapporten presenterar några tilltrorelaterade problem och synpunkter kopplade till två av NATO:s viktigaste operationskoncept, Effects-Based Operations (EBO) och Knowledge-Based Development (KBD). o Svenska soldater i utlandstjänst har fört hem viktig information och erfarenhet om tilltro till underrättelser, partners, teknik med mera. Detta diskuteras med utgångspunkt från upploppet i Kosovo 2004.