MOMS multi optical mine detection system - initial report

Författare:

 • Sjökvist Stefan
 • Abrahamson Staffan
 • Andersson Pierre
 • Chevalier Tomas
 • Forssell Göran
 • Grönvall Christina
 • Larsson Håkan
 • Letalick Dietmar
 • Linderhed Anna
 • Menning Dennis
 • Nyberg Sten
 • Renhorn Ingmar
 • Severin Mattias
 • Steinvall Ove
 • Uppsäll Magnus
 • Tolt Gustav

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1721--SE

Sidor: 210

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • landminor
 • OXA
 • EO
 • optisk
 • infraröd
 • laser
 • multisensor
 • signal
 • modellering
 • detektion
 • koncept
 • fenomenologi
 • landmine
 • UXO
 • optical
 • infrared
 • modelling
 • detection
 • concept
 • phenomenology

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar verksamheten det första året i projektet "Mult Optisk Minspaning ", MOMS. Verksamheten har huvudsakligen fokuserats mot grundläggande principer, fenomenologi, kunskapsuppbyggande och omvärldsbevakning genom litteraturstudier. Rapporten introducerar läsaren till projektets mål, syfte och avgränsningar. Denna rapport kommer utgöra en gemensam grund för utvecklingen inom projektet. En överblick av relevanta minor och OXA med avseende på funktion, geometri, storlek och färg redovisas. Ett fältförsök med både passiva och aktiva optiska system har utförts i samarbete med SWEDEC. Syftet var att registrera signaturdata av ytlagda minor, OXA, substridsdelar och bakgrund. Några preliminära resultat visas. Inledande utvärdering av sensorkandidater och deras detektionsfenomenologi diskuteras. Fenomenologier som betraktats är: 3D struktur, retro- och vinkelberoende reflektion, polarisation, fluorescens, spektral-, temporal-, spatiell och reflektions karakteristik. Metoder för modellering, simulering och bild- signalbehandling för ytlagda och nedgrävda minor samt OXA presenteras. En genomgång av egna mjukvaror och metoder samt deras kapacitet görs. Systemkoncept lämpliga för MOMS diskuteras.