Integrerad EO duellmodell

Författare:

 • Andersson Hanna
 • Hedberg Carl
 • Petersson Mikael
 • Tydén Lars
 • Wigren Christer

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1724--SE

Sidor: 84

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • telekrig
 • elektrooptik
 • EWSim
 • HLA
 • simulation
 • electronic warfare
 • EW
 • electro-optical
 • EO

Sammanfattning

I många militära operationer är EO-system (elektrooptiska) och missiler en realitet. Det är därför viktigt att ha motmedelssystem mot dessa och veta hur man kan försvara sig. En vanlig metod att utvärdera motmedelssystem och deras användning är simuleringar. EWSim är ett multispektralt (radio optronik och radar) ramverk som använder sig av HLA. Detta dokument beskriver de EO-simuleringsmoduler (IRST, optikspanare, UV-varnare, laservarnare, missiler, facklor, rök, DIRCM, optik och logikenheten till VMS) som ingår i EWSim, vilka kan kombineras för simulering och värdering av bl.a. elektrooptiska telekrigdueller som därmed kan stödja utveckling, kravsättning och förståelse för sam-verkande telekrigsystem. I rapporten visas exempel på scenarier som kan simuleras. Scenarierna kan tyckas vara ganska enkla men tittar man närmare på dessa så har de mellan fem och tjugo modeller av system som samverkar eller motverkar varandra. Modulerna kan kombineras och sättas på alla typer av plattformar såsom stridsfordon, helikoptrar, UAV:er, flygplan, båtar och fartyg. Detta gör att sammansatta förbands telekrigföringsförmåga samt sårbarhet för telekrig kan simuleras. Med EWSim finns nu möjligheten att sätta upp scenarier som kan värdera några mot några i enskilt användande eller som värderingsduell där man kan bilda lag som kan duellera mot ett motståndarlag.