A modell for fragmentation of hard metallic targets due to shaped charge jet perforation

Författare:

  • Wijk Gunnar

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1751--SE

Sidor: 18

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Splitter
  • RSV
  • genomträngning
  • modell
  • fragments
  • shaped charge
  • perforation
  • model

Sammanfattning

Nya modeller har föreslagits för stela och eroderande projektilers inträngning i och genomträngning av hårda metalliska mål, varvid det senare inkluderar fragmentering av målmaterialet. Vidare har modellen för eroderande projektiler utvidgats till att omfatta RSV inträngning. Föreliggande rapport utvidgar modellen för projektilers fragmentering av målet till att också gälla för RSV-strålar. Jämförelse med experimentell resultat visar hygglig överensstämmelse. Den avsedda tillämningen av dessa modeller är för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål som stridvagnar, stridsflygplan och örlogsfartyg.