Metoder för återanvändning av explosivämnen

Författare:

  • Hägvall Joakim
  • Johansson Martin
  • Holmgren Erik
  • de Flon John

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1763--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Återvinning
  • explosivämnen
  • miljö
  • reuse
  • energetic materials
  • environment

Sammanfattning

Samhället ställer idag högre miljökrav på alla aktörer i samhället. Även försvarsmakten är med och försöker minska sin miljöbelastning. Rapporten beskriver hur det är möjligt att återvinna de energetiska material som finns i Sverige idag men även hur en eventuell återvinning kan ske i framtiden med nya energetiska material. Vidare beskrivs dagens teknik och dess möjligheter samt hur dessa metoder kan ändras för att möta de krav som framtiden ställer. Slutsatsen är att det även i framtiden kommer att vara fullt möjligt att återvinna explosivämnen, även om dessa tenderar att bli mer och mer komplexa.