Styrbara signaturmaterial forskning 2004-2005

Författare:

 • Kariis H
 • Björkert S
 • Ousbäck J-O
 • Strifors H
 • Jänis A
 • Ribbing C-G
 • Forssell G
 • Nilsson C
 • Hallberg T
 • Karlsson E H

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1794--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • signaturanpassning
 • överlevnad
 • skydd
 • radar
 • infrarött
 • styrbar
 • multispektral
 • material
 • signature management
 • survivability
 • protection
 • radar
 • infrared
 • adaptable
 • multi spectral
 • material

Sammanfattning

Projekt "Styrbara signaturmaterial", är ett tvåårigt projekt som startades 2004. Målet för projektet har varit att studera nya möjligheter till dynamisk sig naturanpassning, med hjälp av styrbara signaturmaterial för både visuellt infrarött och radar. Forskningen inom projektet har givit framgångsrika resultat genom att vi bl a: Realiserat designad spektral emittans inom det infraröda området. Framställt en tredimensionell fotonkristall av berylliumoxid, modellering och mätning på denna har verifierats. Föreslagit temperaturtåliga radarabsorberande strukturer. Visat att den infraröda transmissionen genom en polymerkomponent kan styras. Undersökt möjligheterna att använda ytbeläggningar som skydd mot bistatiska radarsystem. Deltagit i kunskapsöverföring till och dialog med kund. Avslutningsvis ges några förslag på vidare verksamhet i ett kommande projekt, vars ambition är att under 2007 demonstrera en struktur som har goda signaturegenskaper inom de tre våglängdsområdena radar, IR och visuellt och som är styrbar i minst ett av frekvensbanden.