Multispektrala IR- & EO-sensorer 2005

Författare:

 • Ahlberg Jörgen
 • Renhorn Ingmar
 • Winzell Thomas
 • Svensson Thomas
 • Carlsson Göran

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1815--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multispektral
 • infraröd
 • spaningssensorer
 • bildanalys
 • sensormodellering
 • sensorsimulering
 • multispectral
 • infrared
 • reconnaissance sensors
 • image analysis
 • sensor modelling
 • sensor simulation

Sammanfattning

Rapporten beskriver projektet "Multispektrala infraröda och elektrooptiska sensorer" som genomförts under 2005.IR och elektrooptik erbjuder avancerade tekniska lösningar för högupplöst lokalisering och identifiering inklusive spaning med nattkapacitet. Projektet har innefattat flera delområden: o Modellering och simulering av sensorer för att kunna validera analysmetoder på syntetiska data. o Signal/bildanalys i syfte att detektera, klassificera, identifiera och geolokalisera mål, företrädesvis på marken. Analysen appliceras på IR- och elektrooptiska sensorer i hela våglängdsområdet från synligt till det termiskt infraröda våglängdsområdet.o Sensorutveckling med det långsiktiga s yftet att demonstrera högpresterande multi/hyperspektrala sensorsystem med adaptiv förmåga i hela spektralområdet från det synliga till det termiskt infraröda. o Datainsamling i form avmätningar och fältförsök. Projektets syfte har varit att täcka hela kedjan från sensorer och mätningar till anlays av bilder, inklusive modellering och simulering av kedjan för att i framtiden kunnasimulera scenarion man inte vill eller har möjlighet att mäta.