Teknisk värdering av nya sensorförmågor för strid i bebyggelse - årsrapport 2005

Författare:

 • Nilsson Stefan
 • Axelsson Dan
 • Gustafsson Magnus
 • Jänis Anna
 • Kjellgren Jan
 • Sume Ain
 • Örbom Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1862--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • se igenom väggen
 • väggpenetrerande radar
 • UWB-radar
 • dopplerradar
 • transmission
 • akustiska sensorer
 • see through wall
 • wall penetrating radar
 • Doppler radar
 • acoustical sensors

Sammanfattning

Föreliggande årsrapport sammanfattar andra årets verksamhet och redovisar de intressantaste resultaten inom det treåriga strategiska forskningsprojektet "Teknisk värdering av nya sensorförmågor för strid i bebyggelse". Under året genomfördes en omvärldsanalys avseende väggpenetrerande radarsystem, och här framkom att endast ett enda operativt system existerar (RadarVision /SoldierVision), men att utvecklingen av främst lågfrekventa UWB-system pågår i huvudsakligen USA och England. Ett viktigt konstaterande är att FOIs forskningsinsatser inom området står sig väl även vid en internationell jämförelse. Högupplösta avbildande radarmätningar av en person stående bakom olika typer av väggar har genomförts. Vinkelupplösningen i närfältet ökades genom att antennerna omfokuserades. Detta i kombination med en extremt hög bandbredd på 12 GHz gav extremt högupplösta radaravbildningar av personen genom såväl gips- som spånskivevägg. 3D-visualisering av personen avslöjade t.o.m. den pistol som var nedstoppad i ena bakfickan. Kartläggningen av transmissionsegenskaperna för ytterligare material genomfördes. Transmissionen för läder av varierande fuktighetsgrad bestämdes. Mätningarna visade att redan låga fukthalter gav mycket hög dämpning. FOIs dopplerradar -Miniradar - har utvecklats ytterligare. Konstruktionen har gjorts mer robust och all elektronik har integrerats på ett kretskort. Systemet har erhållit stor uppmärksamhet när det visats och en produktifiering är nära förestående. Experimentellt försök att positionera skymda ljudkällor i urban miljö med akustiska sensorer i nätverk har genomförts. Försöken visar att en positionsbestämning inom ±10 m är möjlig.