Methods for intersystem-interference analyses in dynamic wireless communication networks

Författare:

 • Stenumgaard Peter
 • Linder Sara
 • Sterner Ulf
 • Svenmarck Peter
 • Fors Karina

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1868--SE

Sidor: 58

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • telekonflikt
 • interferenser
 • trådlös kommunikation
 • pulsad störning
 • ad hoc nät
 • intersystem interference
 • wireless communication
 • pulsed interference
 • ad hoc networks

Sammanfattning

Försvarsmakten har behov av att utveckla helt nya analysmetoder för telekonflikter. FOI utför ett antal forskningsuppgifter som direkt stödjer denna utveckling för att tillgodose att nya dynamiska kommunikationssystem kan hanteras i ett framtida analysverktyg. En nyckeluppgift är förmågan att ta hänsyn till den totala elektromagnetiska störningsmiljön i mottagarbandet hos ett trådlöst kommunikationssystem samt att kunna påvisa vilka effekter en telekonflikt kan få på nätnivå i ett trådlöst kommunikationsnät. Metoden att endast använda den totala medeleffekten hos en störning undersöks i denna rapport för att avgöra om de osäkerheter som är förknippade med metoden är tillräckligt låga för att dra slutsatser på nätnivå i ett trådlöst kommunikationsnät av ad hoc-typ. Vidare undersöks om det kommersiellt tillgängliga verktyget för nätanalys; OPNET Modeler, är en lämplig verktygsmiljö för det kommande telekonfliktverktyget. Slutligen undersöks hur en operatörs systemtilltro kan påverkas av telekonflikter i ett kommunikationsnät. Resultaten visar att den totala medeleffekten är användbar om en föreslagen korrektionsfaktor används för att eliminera de största osäkerheterna. Det visas även att OPNET Modeler är en möjlig kandidat som grundmiljö för ett datorbaserat verktyg för telekonfliktanalyser i försvarstillämpningar. Resultaten visar också att telekonflikter allvarligt kan påverka en förbandschefs lägesbild och systemtilltro.