A Matlab Toolbox for analysis of multi/hyperspectral imagery

Författare:

  • Ahlberg Jörgen

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1962--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • hyperspektral
  • multispektral
  • Matlab
  • hyperspectral
  • multispectral

Sammanfattning

På institutionen för IR-system, FOI Sensorteknik, är ett indirekt resultat av forskningen om analys av multi- och hyperspektrala bilddata att en stor mängd mjukvaruverktyg tagits fram. Ett antal av dessa verktyg, utvecklade i Matlab, har här satts samman till en "toolbox" som är tillgänglig internt på FOI. Denna rapport beskriver mjukvaruverktygen och ger några exempel på användning.