Strategi för det oväntade 3 - Den nya osäkerheten

Författare:

 • Tunberger Johan
 • Blomqvist Jan
 • Andersson Bengt
 • Granholm Niklas
 • Lohmander Sven

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1981--SE

Sidor: 143

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • strategi
 • globalisering
 • alternativa framtider
 • risk- och hotanalys
 • strategy
 • globalisation
 • alternative futures
 • Risk and Threat Analysis

Sammanfattning

Rapporten bygger vidare på TOF-studiens centrala begrepp rupturer respektive malströmsdynamik, d v s plötsliga chocker eller långsammare händelseförlopp som ändrar den tidigare logiken i internationella relationer. I rapporten beskrivs trender och drivkrafter som kan skapa spänningstillstånd, vilka i sin tur kan leda till rupturer eller malströmsdynamik. Sådana uppbyggda spänningstillstånd benämns latenser. Globaliseringen är ett ledmotiv i studien, men även bl a demografi, energitillgång,klimat, miljö, terrorism samt statliga aktörer behandlas. Dynamiken på dessa områden är så omfattande och snabb att det är rimligt att sluta sig till att klassisk geopolitik åter kommer att bli ett centralt element i internationella relationer. Hur dessa trender och drivkrafter kan tänkas samverka och skapa latenser redovisas i fem, distinkt olika "scener", d v s beskrivningar av den globala säkerhetssituationen i form av tidssnitt ca 10 år framåt i tiden. I dessa skildras även förloppen som lett fram till scenerna: Vid avgrundens rand; en uthärdig värld; Regionalisering; Det civila samhället i fara samt Global ekonomisk kollaps. Rapportens övergripande slutsats är att rupturer och malströmsdynamik gör det sannolikt att säkerhetssituationen kommer att förändras i grunden och att det är motiverat och rätt att utgå från detta i överväganden om framtida hot och risker.