Försvarsplanering - Erfarenheter från uppdragsanalys och CONOPS framtagning

Författare:

  • Gullbrandsson Sara
  • Lindström Jörgen

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2042--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Försvarsplanering
  • försvarsplan
  • FP 2005
  • insatsplanering
  • GOP
  • Advance Planning
  • Defence Plan
  • scenario

Sammanfattning

Försvarsplanering syftar till att skapa bättre förutsättningar för att hantera möjliga kriser som kan inträffa inom en snar framtid. Sedan hösten 2004 har arbete med Försvarsplan 2005 (FP 2005) skett i olika faser. I ett tidigare FOI Memo beskrivs hur Försvarsplan 2005 med tillhörande så kallade krisfall skapades och några av de tankar som låg till grund för arbetet lyftes fram. I den här rapporten redovisas det arbete som fortsatt skett med försvarsplanen, då krisfallen utvecklats vidare till "concept of operations" (CONOPS). Särskilt diskuteras erfarenheter av den använda metoden (Guidelines for Operational Planning, GOP).Utifrån de gjorda erfarenheterna föreslås också en anpassning av GOP för att effektivisera det fortsatta arbetet inom försvarsplaneringen.