Energisäkerhet: Sveriges och Europas beroende av importerade energibärare

Författare:

 • Larsson Robert L

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2092--SE

Sidor: 77

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • energisäkerhet
 • energi
 • säkerhetspolitik
 • olja
 • gas
 • rörledningar
 • import
 • beroenden
 • Sverige
 • EU
 • Ryssland
 • energy
 • energy security
 • security policy
 • oil
 • pipelines
 • imports
 • dependencies
 • Sweden
 • Russia

Sammanfattning

Föreliggande studie om energisäkerhet innehåller en diskussion om hur hoten mot Sveriges och EU:s energisäkerhet ser ut och hur de kan komma att utvecklas. Syftet med studien är att lyfta fram ett antal centrala frågeställningar relaterade till Sveriges och Europas energisäkerhet samt beroendet av importerade energibärare för att peka ut existerande problem och möjliga motåtgärder på den politiska nivån. Ett resultat är att på den globala scenen pekar trenderna mot ökad betydelse för EU:s, USA:s, Indiens och Kinas växande energibehov, vilka i ett tio- till tjugoårsperspektiv leder till kraftigt ökad konkurrens med friktioner som följd. En avgörande fråga blir om konsumenter och producenter då kan finna en fungerande samarbetsmodell för att hantera situationen. En relaterad fråga är trenden mot en ökande militarisering av energifrågor och det är ett faktum att energiinfrastruktur ofta står under direkt militärt beskydd. Detta leder till att konkurrensen får allvarliga förtecken.