Sensorteknik och kommunikation i urban miljö - ett exempel

Författare:

 • Waern Åsa
 • Asp Börje
 • Holm Peter
 • Uppsäll Magnus

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2124--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • WiMAX
 • IR-sensor
 • urban miljö
 • vågutbredning
 • datatakt
 • IR-sensor
 • urban environment
 • wave propagation
 • data rate

Sammanfattning

Militära insatser i urban terräng innebär extra svårigheter att upprätthålla kommunikationen. Denna rapport ger ett exempel på sensorsystem inklusive dess kommunikationsmöjlighet som kan bidra till lägesuppfattningen under reträtt och framför allt registrera förändringar i reträttvägen för de fall då den är densamma som anfalls- eller patrulleringsvägen. Systemet består av en eller flera IR-sensorer som kommunicerar via ett WiMAX-system. En grov analys har gjorts för att undersöka om det är möjligt att i det presenterade scenariot kunna överföra den datamängd som krävs med ett WiMAX-system. Med de antaganden som gjorts visar räckviddsberäkningarna att kravet på överföringskapacitet bör kunna uppnås.