Survey of Positioning Algorithms for Surveillance UGVs

Författare:

  • Ulrik Nilsson
  • Petter Ögren

Publiceringsdatum: 2007-06-07

Rapportnummer: FOI-R--2268--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • autonomi
  • samverkan
  • övervakning
  • banplanering
  • uppgiftstilldelning
  • spaning
  • hinderundvikande
  • UGV

Sammanfattning

Denna rapport är en litteraturstudie kring positionering av kameror för övervakning av ett område. Studien täcker ett antal artiklar inom olika forskningsfält. En översikt över resultaten ges, samt detaljerade beskrivningar av problemstllllningar och föreslagna lösningar i de olika artiklarna. Litteraturstudiens syfte är att spegla forskningen i världen och att ligga till grund för framtida forskning.