Systembeskrivning LKS V2 federationsdesign

Författare:

  • Lars Tydén
  • Leif Festin
  • Sebastian Olsson
  • Christer Wigren

Publiceringsdatum: 2007-06-25

Rapportnummer: FOI-R--2274--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • HLA
  • CNO
  • telekrig
  • simulering

Sammanfattning

I denna rapport beskrivs designen av den tekniska simuleringsplattformen som är framtagen till LKS. Designen har utgått från att kunna återbruka så mycket som möjligt av det som redan finns och är relevant för LKS därav så har EWSim ramverket utnyttjats som en grund att stå på. Plattformen består i stora drag av tre delar scenariokonfiguration, dynamiska simuleringsmodeller samt loggning och analys. Designen är gjord så att olika plattformar (t ex stridsvagnar och helikoptrar) konfigureras med olika komponenter (t ex sensorer och vapen) och simuleras distribuerat över ett nätverk. Detta dokument beskriver framför allt det som är nytt, vilket är en nätverksmodell med routing som påverkas av telekrig och datornätverksoperationer. Dessutom har C2 funktionalitet utvecklats samt ett användargränssnitt som presenterar data för stabspersonal. Simuleringsplattformen är en HLA-federation (High Level Architecture) enligt standarden IEEE 1516.