Personal och förbandsverksamhet - Internationella jämförelser

Författare:

 • Peter Nordlund

Publiceringsdatum: 2008-05-20

Rapportnummer: FOI-R--2453--SE

Sidor: 99

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • personal
 • personalförsörjning
 • officerare
 • befäl
 • värnpliktiga
 • soldater
 • sjömän
 • kontraktsanställda
 • civilanställda
 • försvarsmyndigheter
 • kosnadseffektivitet
 • löner
 • alternativkostnad

Sammanfattning

Denna rapport innehåller resonemang, analyser och intenationella jämförelser inom försvarets personalförsörjning. En ändamålsenlig, kostnadseffektiv personalförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett väl fungerande försvar. Personalförsörjning, personalstruktur, personalutnyttjande jämförs med andra länder varvid skillnader konstateras och effektiviseringsmöjligheter indikeras. Värnpliktsutbildningen har under de senaste femton-tjugo åren successivt reducerats. Den allmänna värnplikten har i hög grad blivit en selektiv värnplikt där endast en liten minoritet genomgår utbildning. Försvarsmakten har i den senaste perspektivplanen lagt fram ett förslag om frivillig rekrytering till utbildning och tjänstgöring där värnplikten i fredstid är vilande. Detta förslag diskuteras och kommenteras. Det svenska försvaret är i nuläget inte i ekonomisk balans. Förslag på åtgärder och effektiviseringar för att uppnå en ekonomisk balans diskuteras i rapporten.