Internationell utveckling inom 3D-laserradarområdet

Författare:

  • Ove Steinvall
  • Tomas Chevalier
  • Håkan Larsson
  • Dietmar Letalick

Publiceringsdatum: 2008-11-04

Rapportnummer: FOI-R--2572--SE

Sidor: 68

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 3D
  • laserradar
  • laser
  • ladar
  • teknikutveckling

Sammanfattning

Rapporten beskriver utvecklingsläget för 3D-avbildande laserradar i ett internationellt perspektiv. Fokus ligger på hårdvara, även om ett mindre avsnitt med signalbehandling förekommer. I huvudsak beskrivs utvecklingsnivån vid forskningslaboratorierna, men till viss del beskrivs även kommersiellt tillgängliga system. Rapporten ramas in av en beskrivning av tänkbara tillämpningar där 3D-avbildande la-serradar ger en förhöjd förmåga. I ett avsnitt beskrivs vilka ökade förmågor för försvar och säkerhet dessa system kan medföra. För- och nackdelar med olika systemlösningar för respektive tillämpning diskuteras. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna.