Validering av SLB: resultat från LTA-övning vecka 805-806

Författare:

  • Pär-Anders Albinsson
  • Mirko Thorstensson
  • Magnus Bender

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2676--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • SLB
  • LTA
  • validering

Sammanfattning

Stridsledningsstödsystemet SLB användes i en övning under två veckor i ledningsträningsanläggningen LTA i Skövde. Under övningen svarade SLBanvändarna regelbundet på enkäter och observatörer samlade löpande in synpunkter och noteringar. SLB användes av bataljonsstab samt kompanier i ett verklighetstroget scenario innehållande typiska moment som SLB ämnar stödja. Detta dokument sammanfattar de enkätsvar som kom in under övningen samt de observationsprotokoll som förts. Användarna upplevde inte SLB i dåvarande skick att nå deras behov. Ett stort antal av användarna är dock positiva till att det går att åtgärda de problem som identifierats hos SLB under övningen och därmed uppfylla behoven. Många av de tekniska problem som uppstod har redan åtgärdats i senare versioner av SLB.