Nyckeltal i Försvarsstyrningen. Uppföljning av viktiga förändringar för att skapa morgondagens försvar

Författare:

  • Peter Nordlund
  • Patrik Asplund
  • Mikael Wiklund

Publiceringsdatum: 2009-03-10

Rapportnummer: FOI-R--2695--SE

Sidor: 74

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • förändring
  • insatsorganisation
  • personalförsörjning
  • materielförsörjning
  • logistik
  • grundorganisation
  • verksamhetsstyrning

Sammanfattning

Förändringarna i det svenska försvaret har påbörjats och kommer att fortsätta. Stora förändringar planeras inom insatsorganisation, personal- och materielförsörjning samt grundorganisation. Den kommande inriktningspropositionen kommer att precisera förändringsriktningen. Det kommer att vara viktigt för statsmakterna att säkerställa att förändringarna genomförs enligt statsmakternas beslut och med önskade resultat. Denna rapport syftar till att identifiera nyckeltal för de viktigaste förändringsprocesserna i försvaret. I rapporten konstateras att indikativa, diagnostiska nyckeltal rätt använda kan ha ett värde i uppföljning av förändringar i försvaret. Indikativa, diagnostiska nyckeltal ska betraktas som komplement till annan styrning och uppföljning och inte som substitut. De indikativa nyckeltalen kan ses som signaler till områden och förhållanden som behöver studeras och analyseras ytterligare.