Abandoning Frontline Trenches? Capabilities for Peace and Security in the SADC Region

Författare:

  • Markus Derblom
  • Cecilia Hull

Publiceringsdatum: 2009-06-26

Rapportnummer: FOI-R--2768--SE

Sidor: 101

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Södra Afrikas utsvecklingssamfund
  • SADC
  • fred och säkerhet
  • APSA
  • AU
  • befrielserörelsen
  • södra Afrika
  • Afrika

Sammanfattning

Södra Afrikas utvecklingssamfund (SADC) är en viktig aktör inom området "fred och säkerhet" både i södra Afrika och på hela den afrikanska kontinenten genom sitt Organ för politik, försvar och säkerhet. Denna rapport ger en översikt över SADC:s strukturer och organisation jämte samfundets historia och utveckling. Den förklarar också den politiska dynamik som existerar i regionen och som ligger till grund för SADC:s politik, hållning och agerande samt analyserar hur denna påverkar förutsättningarna för fred och säkerhet i regionen, såväl som inom den bredare Afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen. Rapporten för även också en diskussion om möjliga områden för partnerskap och annat stöd från externa givare för uppbyggnaden av SADC:s politiska - och säkehetsstrukturer.