Samtidig mätning av infraröd- och radaregenskaper

Författare:

  • Jan-Olof Ousbäck
  • Anna Pohl
  • Hans Kariis

Publiceringsdatum: 2009-07-07

Rapportnummer: FOI-R--2781--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • signatur
  • material
  • mätsystem
  • infraröd
  • IR
  • radar

Sammanfattning

Rapporten beskriver en ny typ av utrustning där samtidiga mätningar på material kan göras inom både IR- och mikrovågsområdet. Utrustningen är baserad på en IR-kamera (FLIR 320A) och en nätverksanalysator (Wiltron 37269B). Inom mikrovågsområdet kan reflektionen hos test paneler med en storlek på 15x15 cm eller 30x30 cm mätas inom frekvensområdet 2-20 GHz. Med en speciell värmeplatta kan testpanelerna värmas från rumstemperatur upp till 300 °C. Mätningar har gjorts på fyra olika testpaneler alla baserade på en radarabsorbent benämnd Salisbury-screen. Temperatur, IR-emissivitet och radarreflektion kunde följas kontinuerligt under uppvärmningsförloppet.