Ledningsverktyg kopplat till Ledningsmetod

Författare:

 • Jonathan Svensson
 • Patrik Lif
 • Per-Anders Oskarsson
 • Lars Eriksson
 • Peter Andersson
 • Björn Lindahl
 • Johan Hedström

Publiceringsdatum: 2010-04-27

Rapportnummer: FOI-R--2918--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledning
 • commander's
 • intent
 • chefens
 • intention
 • överlämning
 • staber
 • SLB
 • taktil
 • display
 • multimodal
 • interaktion
 • MSI
 • stridsfordon
 • stridsvagn

Sammanfattning

Projektet MSI Ledningsverktyg har arbetat i två spår: ledningsfrågor i stab, samt alternativa gränssnitt för ledningsverktyg. Det huvudsakliga arbetet har bedrivits i MSI Laboratorium, där SAAB:s ledningssystem SLB har installerats och utvecklare har skapat en koppling till labsystem och simulator. Möjligheten finns nu att genomföra konceptutveckling, demonstrationer och vetenskapliga försök med taktila (och andra) gränssnitt till operatören. Demo med taktil väst och stridsfordonsförare på rörelseplattform med SLB har genomförts i december 2009. Medverkan i stabsövningar och stöd för OMF-personal planeras för 2010, jämte fortsatta demonstrationer och konceptutveckling.