Slutrapport - Försvar av IT-system

Författare:

  • Martin Karresand
  • Amund Hunstad

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2921--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IT-system
  • IT-försvar
  • IT-säkerhet
  • övning
  • identifiering
  • av
  • datatyp

Sammanfattning

Detta är slutrapporten som redovisar tre års verksamhet i FoT-projektet Försvar av ITsystem (FITS). Rapporten redovisar en övergripande bild av verksamheten med tyngdpunkt på hur resultaten kommer Försvarsmakten till nytta. Verksamheten har omfattat två huvudspår; datatypsidentifiering av datafragment och IT-säkerhetsövningar. Forskningen om datatypsidentifiering kommer FM till nytta genom att den utökar förmågan hos intrångsdetekteringssystem. Övningsutvecklingsverksamheten kommer FM till nytta genom att fungera som avtappning av den erfarenhet som FOI byggt upp, samt genom FM:s användning av den övningsplattform med tillhörande spårbarhetssystem som utvecklats.