Arkitektur radio. Projektresultat del 1

Författare:

  • Anna Sparf
  • Pär-Anders Albinsson
  • Björn Johansson
  • Joachim Hansson

Publiceringsdatum: 2010-12-02

Rapportnummer: FOI-R--3047--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MODAF
  • radio
  • arkitektur
  • förmågeutveckling
  • MooD

Sammanfattning

För att stödja den utmanande uppgiften att strukturera och överblicka radioområdet inom Försvarsmakten har FMV beställt projektet Arkitektur radio. Projektet modellerar radiosystemen och dess omgivning enligt arkitekturramverket MODAF (Ministry of Defence Architectural Framework). Genom att samla in och analysera aktuella underlag gällande bland annat förmågor, aktiviteter, förband, radiosystem och sambandsbehov har information strukturerats i en arkitektur i databasformat med stöd av verktyget MooD. Små utsnitt och exempel visas i denna rapport. Projektets erfarenheter bidrar med insikter både om hur en arkitektur enligt MODAF ökar möjligheterna till översikt, spårbarhet och identifikation av potentiella problem, samt om nuvarande underlags begränsningar i innehåll och struktur. Rapporten ger även en utblick för fortsatt arbete.