AntCmp - Antenna Compare, Modell för jämförelser av antennkonfigurationer

Författare:

  • Peter Klum

Publiceringsdatum: 2010-12-20

Rapportnummer: FOI-R--3075--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Värdering
  • Telekrig
  • Radar
  • Störning
  • Hornantenn
  • Gruppantenn

Sammanfattning

Rapporten beskriver simuleringsmodellen AntCmp (Antenna Compare) samt dess användning. AntCmp är en modell för att jämföra ett flygande radarstörsystem utrustat med konventionella hornantenner, kontra ett utrustad med fasstyrda gruppantenner. Totalt 6 stycken hornantenner och 10 stycken gruppantenner kan parametersättas, positioneras och orienteras fritt på flygkroppen. Ett scenario kan skapas med tre markhot och ett flygande hot. Störsignalförhållandet (J/S) beräknas och presenteras mot de olika hoten under det att modellen exekverar. För att styra den flygande plattformen kan matematiska eller tabellbaserade flygbanor användas, men användaren kan även flyga i scenariot med hjälp av en styrspak. I en teknisk värderingsmod så kan ett sfäriskt täckningsdiagram av J/S-förhållandet presenteras för aktuell antennkonfiguration.