Förenklat navigeringsstöd - en metodstudie

Författare:

  • Ulf Hörberg
  • Jan Gustafsson
  • Stig Sandberg

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3078--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Navigering
  • Soldat
  • Presentationssystem
  • Framtida soldat.

Sammanfattning

Syftet har varit att utveckla metoder för att studera nyttan av förenklade navigeringsstöd för enskild soldat. Ambitionen har varit att hitta stöd som inte försämrar soldatens direkta omvärldsuppfattning men ändå ger soldaten det stöd han/hon behöver. Sex personer har genomfört korta navigeringar i urban miljö med stöd av enbart riktingsinformation alternativt riktnings- och avståndsinformation som presenterats på en huvudmonterad minidisplay framför det högra ögat. Navigering har varit deras enda uppgift. Resultatet har tolkats som att ett enkelt stöd i form av enbart en riktning till destinationen har varit ett användbart stöd och att avståndsinformation har varit till stor hjälp för att öka precisionen nära destinationen. GPS som enda riktningssensor har stundtals orsakat osäkerhet i riktningsvisningen. I de fall när försökspersonerna känt sig så osäkra att de stannat för att göra vägval har riktningsvisningen inte fungerat vilket försökspersonerna har upplevt som ett problem.