En förenklad kanal- och länkmodell och dess användning i ett demonstrationsscenario i stadsmiljö

Författare:

  • Karina Fors
  • Gunnar Eriksson
  • Sara Linder

Publiceringsdatum: 2011-03-16

Rapportnummer: FOI-R--3124--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kanalmodell
  • länkmodell
  • stadsmiljö
  • scenario

Sammanfattning

Arbetet som beskrivs i den här rapporten har genomförts i avsikt att ta fram en förenklad kanal- och länkmodell vilken användes i ett demonstrationsscenario under hösten 2008. Scenariot utspelades i stadsmiljö, med två konkurrerande grupper, och innehöll aktiviteter som underrättelser, spaning och strider bland civilbefolkningen, [1]. Den förenklade kanalmodellen bygger på beräknade kanalparametrar från MIMO-mätningar (Multiple Input Multiple Output) genomförda i stadsmiljö, [2]. Kanalmodellen hanterar effekter från både de storskaliga samt finskaliga fädningsprocesserna. Resultatet från kanalmodellen används sedan för att beräkna den möjliga kapaciteten med SISO-teknik (Single Input Single Output) vilken används i en förenklad länkmodell. Tre olika tekniklösningar för kommunikation jämförs, direktkommunikation, flerhoppsteknik samt kombinationen av teknikerna flerhopp samt MIMO (Multiple Input Multiple Output). Resultatet presenterades genom att upplösningen på mottagen filmsekvens ändrades, eller mottagningen uteblev, beroende på tillgänglig kapacitetsnivå.