Ansatser till förmågebaserad planering

Författare:

  • Anna-Lena Berg
  • Niklas Hallberg

Publiceringsdatum: 2011-05-23

Rapportnummer: FOI-R--3193--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Förmågebaserad planering
  • Canadian Defence Planning Process
  • Nato Defence Planning Process

Sammanfattning

Internationellt har allt fler försvarsmakter börjat tillämpa det som kallas för förmågebaserad planering (eng. Capability Based Planning). Även om det finns gemensamma principer ser dock tillämpningen olika ut mellan olika nationer och organisationer. Rapporten syftar till att ge en inblick i företeelsen förmågebaserad planering genom att först beskriva Capability Based Planning och därefter visa på två konkretiseringar av en förmågebaserad planering i form av den kanadensiska försvarsmaktens ansats samt Nato Defence Planning Process (NDPP).