QATEP: Quick Access Target Eye Pointer - Förstudierapport

Författare:

 • Stephen Oconnell
 • Bosse Rydbeck
 • Martin Castor
 • Jerry Pousette
 • Björn Englund
 • Martin Gejke
 • Martin Krantz

Publiceringsdatum: 2011-05-31

Rapportnummer: FOI-R--3198--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • QATEP
 • ögonrörelser
 • sensorer
 • luftstrid
 • målutpekning
 • JAS 39 Gripen
 • HMD

Sammanfattning

QATEP (Quick Access Target Eye Pointer) är ett projekt inom NFFP 5 programmet (Nationellt Flygforskningsprogram), finansierat via VINNOVA (dnr 2009-01358). Inom QATEP-projektet utvecklar och utvärderar FOI med underleverantör MILSO, samt Smart Eye, det så kallade QATEP-konceptet. QATEP- konceptet bygger på de senaste årens tekniska landvinningar inom ögonrörelsemätning. Avsikten är att se hur den innovativa QATEP-lösningen kan användas för målutpekning i flygplan. Föreliggande rapport beskriver den förstudie som genomförts inom projektet där grundläggande förutsättningar vad gäller tekniska prestanda och hinder analyserats. Rapporten innehåller bl.a. en teknisk redogörelse för mätprestanda under de tester som genomförts i FLSC (Flygvapnets Luftstridssimuleringscenter) vid FOI. Rapporten beskriver också kortfattat den mobila demonstrator som projektet utvecklat, samt den kommande utvärderingen av systemet vid FLSC. Slutligen berörs framtida möjlig teknikutveckling som skulle kunna underlätta en skarp systeminstallation.