Comprehensive Approach i nederländska multifunktionella insatser

Författare:

  • Anna Weibull

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3359--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Nederländerna
  • Comprehensive Approach
  • allomfattande ansats
  • multifunktionella insatser
  • militär ledning

Sammanfattning

Nederländerna anses vara ett av de länder där implementering och nyttjande av en allomfattande ansats i multifunktionella insatser kommit långt. Denna rapport kartlägger hur ansatsen - i Nederländerna kallad Comprehensive Approach - utvecklats och i vilka former den nyttjas idag. I rapporten beskrivs hur denna utveckling har påverkat nederländsk förmåga att genomföra multifunktionella insatser. Rapporten presenterar vilka verktyg, såväl organisatoriska som finansiella, som har utvecklats samt hur arbetsmetoder och en modell för allomfattande planering och genomförande av multifunktionella insatser tagits fram. Vidare beskriver rapporten hur Nederländerna idag förhåller sig till Comprehensive Approach och hur detta påverkat militär och multifunktionell ledning. Rapportens slutsats är att Nederländerna har ett brett perspektiv på Comprehensive Approach och ser det som ett angreppssätt för att hantera komplexa situationer med många aktörer. Utvecklingen av en allomfattande ansats anses ha stärkt Nederländernas förmåga att genomföra multifunktionella insatser. En välutvecklad modell för allomfattande planering, Comprehensive Decision Making Process, stärker förutsättningarna för ett integrerat arbetssätt mellan olika aktörer och organisatoriska nivåer. För Sverige, som också har en uttalat hög ambition avseende Comprehensive Approach, finns lärdomar att dra från Nederländerna. Denna rapport lyfter fram några av dessa så att de kan komma svenska försvarsmakten och andra berörda aktörer till nytta.