Försvarsmaktens ekonomimodell i modellbaserat målsättningsarbete

Författare:

  • Anna Sparf
  • Ulf Jonsson
  • Jens Lusua
  • Thomas Sundmark

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3377--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MODAF
  • Försvarsmaktens ekonomimodell
  • FEM
  • ekonomisk
  • spårbarhet

Sammanfattning

Som ett led i arbetet med att stödja Försvarsmaktens modellbaserade målsättningsarbete har detta projekt sökt svar på frågan huruvida det är möjligt att sammankoppla Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM) med arkitekturramverket MODAFT. Detta undersöks i syfte att stödja Försvarsmaktens arbete med att skapa ekonomisk spårbarhet i dess målsättningsarbete samt för att underlätta säkerställandet av den ekonomiska realiserbarheten hos de förbandskonfigurationer som i framtiden kommer att kravställas. Resultatet av detta projekt är ett lösningsförslag på en möjlig sammankoppling av de förbandsnära begreppen i FEM och MODAF. Detta förslag presenteras i form av ett flertal modeller som visar de MODAF-element som behöver modifieras respektive skapas samt tre nyskapade MODAF-vyer. Dessa vyer presenterar kostnadsinformation i enlighet med de två kalkylnivåer som finns i FEM samt en tredje nivå av ytterligare abstraktion där enbart kostnadssummeringar av de sju huvudkategorierna inom FEM visas. Detta lösningsförslag har framarbetats med stöd utav en prototyp skapad i ett verktygsstöd för MODAF-modellering. Slutsatsen av projektet är således att det, givet vissa restriktioner, är fullt möjligt att sammankoppla FEM med MODAF och på så sätt skapa förutsättningar för att förbättra den ekonomiska spårbarheten i målsättningsarbetet.