Visuell datainteraktion i modellbaserad förmågeutveckling

Författare:

  • Pär-Anders Albinsson
  • Björn Lindahl

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3380--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Informationspresentation
  • informationsvisualisering
  • modellbaserad
  • förmågeutveckling
  • MbFU
  • partnerskapsmål
  • Nato task list
  • materielplan

Sammanfattning

Projektet "Presentation av och interaktion med modeller" syftar till att stödja Försvarsmaktens arbete med att gå mot en modellbaserad förmågeutveckling. I och med övergången skapas och tillgängliggörs större mängder strukturerad information och därmed ökar behovet av nya sätt att såväl presentera och interagera med stora informationsmängder. Projektet har tagit fram verktygsprototyper för att exemplifiera hur tekniker för informationspresentation och interaktion kan stödja arbetet i en modellbaserad förmågeutveckling. Två verksamhetsområden har valts ut som grund för de framtagna prototyperna: analys av materielplanen samt analys av relationer mellan Nato kravelement och svenska förband. Rapporten beskriver prototyperna och underliggande informationsmodeller och redovisar med hjälp av bildserier ett antal exempel på hur prototyperna kan användas.