Rysk kärnvapendoktrin 2010. Utformning och drivkrafter

Författare:

  • Fredrik Westerlund

Publiceringsdatum: 2012-02-08

Rapportnummer: FOI-R--3397--SE

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kärnvapendoktrin
  • Ryssland
  • strategiska och taktiska kärnvapen
  • officiella dokument
  • säkerhetspolitik
  • utrikespolitik
  • försvarspolitik
  • inrikespolitik
  • drivkrafter

Sammanfattning

I denna rapport analyseras den ryska kärnvapendoktrinen under 2000-talet. Rapporten beskriver strategiska och taktiska kärnvapens roll i rysk säkerhets-, utrikes-, försvars-, och inrikespolitik under 00-talet, liksom utvecklingstrender samt interna och externa drivkrafter för rysk kärnvapendoktrin. Analysen tar sin utgångspunkt i öppet tillgängliga ryska officiella dokument, vilka beskriver den deklarerade kärnvapendoktrinen. Detta kontrasteras mot kärnvapnens roll i praktiken - den faktiska kärnvapendoktrinen - utifrån andra öppna källor. Slutligen diskuteras skillnaderna mellan deklarerad och faktiskt kärnvapendoktrin samt varför officiella dokument utgör en viktig källa i studier av rysk kärnvapendoktrin.